top of page

NORWAY REGISTRATIONS

This page is for clients seeking assessment in NORWAY ONLY - The following text will be in NORWEGIAN language ONLY

Registrering av nye kunder

SERTIFISERINGSEKSAMEN IECEx CoPC 

Dersom du er ny kunde, vennligst registrer din forespørsel i Registreringsskjema under. Dette gjelder også om du ønsker å bestille sertifisering for deg selv og/eller andre personer i ditt firma.

Ønsker du å sertifisere deg og gå opp til eksamen så må du fylle ut søknadsskjema og sende det inn til Exert Certification så snart som mulig, slik at de får registrert deg og gjort en vurdering av din arbeidserfaring og utdanning.

 

Online søknadsskjema og mer informasjon om de ulike sertifiseringsmodulene for IECEx CoPC finner du under denne linken (husk å legge ved bilde / oppdatert cv / vitnemål og sertifikater):

 

www.exertcertification.com/apply

 

Husk å søke på alle de moduler du planlegger og sertifiseres for. Exert vil vurdere dine kvalifikasjoner og erfaring ("Work Experience Review") og meddele deg om du er kvalifisert for å gå opp til eksamen for de moduler du har søkt om. Kandidater som oppfyller sertifiseringskriteriene og består eksamen vil bli tildelt et IECEx-sertifikat for personell kompetanse. Regelmessig resertifisering hvert 5 år sikrer at den sertifiserte personen opprettholder sin kompetanse.

 

Eksamen gjennomføres og organiseres av Exert Certification i Trainors lokaler, og det vil alltid settes opp i forbindelse med forberedende kurs i regi av Trainor. Ta kontakt med Exert dersom de oppsatte datoer ikke passer for dere.

 

Er du kursadministrator og ønsker å bestille eksamen for flere kandidater, vennligst registrer din forespørsel på følgende link:

 

www.exertcertification.com/registration

 

Merk at selv om du registrerer forespørsel for flere ansatte, så må alle som skal opp til eksamen sende inn online søknad for seg selv.

IECEx UNITS OF COMPETENCE

Exert tilbyr sertifisering for følgende IECEx moduler:

 

Unit Ex 001 – Principles of protection in explosive atmospheres knowledge

Unit Ex 002 – Perform classification of hazardous areas

Unit Ex 003 – Install explosion-protected equipment and wiring systems

Unit Ex 004 – Maintain equipment in explosive atmospheres

Unit Ex 006 – Test electrical installations in or associated with explosive atmospheres

Unit Ex 007 – Perform visual and close inspection of electrical installations in or associated with explosive atmospheres

Unit Ex 008 – Perform detailed inspection of electrical installations in or associated with explosive atmospheres

Unit Ex 009 – Design electrical installations in or associated with explosive atmospheres

PREKVALIFIKASJONER

Prekvalifikasjoner for de enkelte moduler er listet opp i IECEx OD 504 (https://www.iecex.com/publications/operational-od/)

For Ex 001 er det ingen spesifikke prekvalifikasjoner, men det er en krevende eksamen som fordrer at du kan de grunnleggende prinsipper for Ex.

For de fleste høyere moduler så er det et krav at du også har Ex 001 (Ex 002 er unntatt). Videre så kreves det minimum 3 års relevant erfaring og 3 års høyere utdanning (bachelor) - ingeniør / fagskole.

EKSAMEN

Ex 001 er en teoretisk eksamen. Alle høyere moduler består av en teoretisk- og en praktisk del.

Teoretisk eksamen består av en del med flervalgsoppgaver (multiple choice) og en del med skriftlige oppgaver.

Praktisk eksamen er enten praktiske oppgaver som gjennomføres på paneler (Ex 0036 og Ex 00478) eller case studies som er papirbasert (Ex 002 og Ex 009)

Normalt vil eksamen gjennomføres i Trainors lokaler i Tønsberg. Alternativt kan papirbaserte eksamener gjennomføres ute hos kunde. For alle teoretiske eksamener så tilbyr vi også online gjennomføring som organiseres av eksaminator.

Alle eksamener gjennomføres på Engelsk.

 

NB! Det tas forbehold om at det må være minst 5 kandidater som skal gå opp til eksamen for at den vil bli gjennomført på fysisk kurslokasjon.

HJELPEMIDLER

Det er en "åpen bok" eksamen og alle papirhjelpemidler er tillatt. Digitale hjelpemidler som telefon, nettbrett eller pc er ikke tillatt.

I følge IECEx og i samsvar med ISO 17024, så er det ikke tillatt å gi ut eksamenseksempler i øvings-øyemed.

 

Ønsker du mer informasjon om IECEx-systemet for personellsertifisering? Kontakt Exert Certification på telefon +47 91 00 97 66 eller e-post copc@exertcertification.com

bottom of page